Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 61 Pambilihan: Ang isang pagbebenta

Bokabularyo

Naghahanap ako para nang kuwintas
wŏ xiăng măi yī tiáo xiàng liàn 我想买一条项链
May nabenta ba?
yŏu dă zhé de mā 有打折的吗?
Ako ay magbayad nang cash
wŏ fù xiàn jīn 我付现金
Maari mo bang hawakan para sa akin?
nĭ kĕ yĭ bă tā men gĕi wŏ liú zhe mā 你可以把他们给我留着吗?
Tumatanggap ba kayo ng credit cards?
nĭ men zhè lĭ jiē shòu xìn yòng kă mā 你们这里接受信用卡吗?
Gusto kong magpapalit nito
wŏ xiăng yào huàn zhè ge dōng xī 我想要换这个东西
Maaari ko bang ibalik ito?
wŏ kĕ yĭ tuì huán zhè ge mā 我可以退还这个吗?
Buksan
yíng yè 营业
Sarado
guān mén 关门
Sarado para sa tanghalian
wŭ cān shí jiān tíng yè 午餐时间停业
Resibo
shōu jù 收据
Sira
cì pĭn 次品
Nasira
huài le de 坏了的
Lumabas
chū kŏu 出口
Pasukan
rù kŏu 入口
Ahente
xiāo shòu yuán 销售员
Anong oras sasara sa tindahan?
shāng diàn jī diăn guān mén 商店几点关门?