Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 58 Pambilihan: Damit

Bokabularyo

Magsuot ako nang malaking sukat
wŏ chuān dà hào de 我穿大号的
Medyum
zhōng háo 中号
Maliit
xiăo hào 小号
Mayroon ba kayong isang mas malaking sukat?
nĭ yŏu dà yī diăn de mā 你有大一点的吗?
Mayroon ba kayong mas maliit na sukat?
nĭ yŏu xiăo yī diăn de mā 你有小一点的吗?
Ito ay masyadong masikip
zhè ge tài jĭn le 这个太紧了
Tama ang sukat para sa akin
zhè ge zhèng hăo 这个正好
Saan ako maaaring makahanap ng bathing suit?
nă lĭ yŏu yóu yŏng yī 哪里有游泳衣?
Mga damit
yī fu 衣服
Blusa
nǚ chèn shān 女衬衫
Damit
lián yī qún 连衣裙
Kalsonsilyo
duăn kù 短裤
Ako ang bibili
wŏ măi tā le 我买它了
Gusto ko ang shirt na ito
wŏ xĭ huan zhè jiàn chèn shān 我喜欢这件衬衫