Tagalog Tsino Aralin 57 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 57. Pambilihan: Ipakita sa akin

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

wŏ qù gòu wù 我去购物
Ako ay magsyasyaping
zhŭ yào de gòu wù qū zài nă lĭ 主要的购物区在哪里?
Saan ang pangunahing shopping area?
wŏ xiăng qù gòu wù zhōng xīn 我想去购物中心
Gusto kong pumunta sa shopping center
nĭ néng bāng zhù wŏ mā 你能帮助我吗?
Maaari mo ba akong tulungan?
wŏ zhĭ shì kàn kàn 我只是看看
Tumitinggin tinggin lang
nĭ néng gĕi wŏ nà xiē chèn shān mā 你能给我那些衬衫吗?
Puwede ninyo bang ipakita sa akin ang mga kamiseta?
shì yī jiān zài nă lĭ 试衣间在哪里?
Nasaan ba pwedeng magpalit?
wŏ kĕ yĭ shì yī xià zhè ge mā 我可以试一下这个吗?
Maaari ko bang subukan ito?
zhè ge yán sè bù shì hé wŏ 这个颜色不适合我
Kulay ay hindi angkop sa akin
nĭ yŏu tóng yī kuăn qí tā yán sè de mā 你有同一款其它颜色的吗?
Mayroon ba kayo nito sa ibang kulay?
wŏ xĭ huan zhè ge 我喜欢这个
Gusto ko ito
wŏ bù xĭ huan zhè ge 我不喜欢这个
Hindi ko gusto ito