Tagalog Tsino Aralin 55 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 55. Sa paligid ng bayan: Transportasyon

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

wŏ xū yào yī liàng jì chéng chē 我需要一辆计程车
Kailangan ko ng taxi
chē fèi shì duō shao qián 车费是多少钱?
Magkano ang pamasahe?
jiāo tōng 交通
Trapiko
zhí shēng fēi jī 直升飞机
Elikoptero
fēi jī 飞机
Eruplano
huŏ chē 火车
Tren
dì tiĕ zhàn 地铁站
Estasyon
chuán 船
Bangka
zì xíng chē 自行车
Bisikleta
kă chē 卡车
Trak
qì chē 汽车
Kotse
gōng gòng qì chē 公共汽车
Bus
tíng chē chăng 停车场
Garahe ng Paradahan
tíng chē shōu fèi biăo 停车收费表
Paradahan metro