Tagalog Tsino Aralin 54 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 54. Sa paligid ng bayan: Sa bar

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

wŏ kĕ yĭ qĭng nĭ hē yī bēi mā 我可以请你喝一杯吗?
Maari ba kitang bilhan nang maiinom?
xū yào rù chăng fèi mā 需要入场费吗?
May bayad ba para sa admission?
qĭng gĕi wŏ yī bēi pí jiŭ 请给我一杯啤酒
Beer po, pakiusap
wŏ xiăng yào yī bēi hóng jiŭ 我想要一杯红酒
Gusto ko ng isang baso ng red wine
nă zhŏng pí jiŭ 哪种啤酒?
Anong uri ng beer?
bái pú tao jiŭ 白葡萄酒
White wine
wŏ xiăng yào hē yī bēi 我想要喝一杯
Kailangan ko ng inumin
nĭ xiăng qù tiào wŭ mā 你想去跳舞吗?
Gusto mo bang sumayaw?
shì de wŏ xiăng qù tiào wŭ 是的,我想去跳舞
Oo, gusto kong sumayaw
wŏ bù xiăng qù tiào wŭ 我不想去跳舞
Ayaw kong sumayaw
wŏ hĕn dān xīn 我很担心
Ako ay nag-aalala
wŏ zhăo bù dào wŏ de bà ba 我找不到我的爸爸
Hindi ko mahanap ang aking ama
wŏ mí lù le 我迷路了
Ako ay nawala
qĭng dĕng dĕng wŏ 请等等我
Mangyaring ba kayong maghintay para sa akin
wŏ xū yào yī gè jĭng chá 我需要一个警察
Kailangan ko ng pulis
jiù mìng 救命!
Tulong!