Tagalog Tsino Aralin 53 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 53. Sa paligid ng bayan: Sa kalye

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

dà jiē 大街
Kalye
shí zì lù kŏu 十字路口
Sangandaan
jiāo tōng pái 交通牌
Trapiko sign
guăi jiăo 拐角
Sulok
lù dēng 路灯
Streetlight
jiāo tōng zhĭ shì dēng 交通指示灯
Semaporo
xíng rén 行人
Taong naglalakad
lín yìn dào 林荫道
Abenida
rén xíng héng dào 人行横道
Tawiran
rén xíng dào 人行道
Bangketa
cè suŏ 厕所
Banyo
xĭ shŏu jiān 洗手间
Banyo