Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 53 Sa paligid ng bayan: Sa kalye

Bokabularyo

Kalye
dà jiē 大街
Sangandaan
shí zì lù kŏu 十字路口
Trapiko sign
jiāo tōng pái 交通牌
Sulok
guăi jiăo 拐角
Streetlight
lù dēng 路灯
Semaporo
jiāo tōng zhĭ shì dēng 交通指示灯
Taong naglalakad
xíng rén 行人
Abenida
lín yìn dào 林荫道
Tawiran
rén xíng héng dào 人行横道
Bangketa
rén xíng dào 人行道
Banyo
cè suŏ 厕所
Banyo
xĭ shŏu jiān 洗手间