Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 52 Sa paligid ng bayan: Saan?

Bokabularyo

Saan ang bus stop?
gōng jiāo zhàn zài nă lĭ 公交站在哪里?
Ano ang susunod na hinto?
xià yī zhàn shì nă lĭ 下一站是哪里?
Ito ba ang aking stop?
zhè shì wŏ de zhàn mā 这是我的站吗?
Mawalang galang na, kailangan ko nang bumaba dito
dă răo yī xià wŏ xū yào zài zhè lĭ xià chē 打扰一下,我需要在这里下车
Saan ang museo?
bó wù guăn zài nă lĭ 博物馆在哪里?
Pampublikong telepono
gōng yòng diàn huà 公用电话
Direktoryo ng telepono?
yŏu diàn huà bù mā 有电话薄吗?
Kayo ba ay nagtitinda ng mga magazine sa Ingles?
nĭ zhè lĭ yŏu yīng yŭ zá zhì mā 你这里有英语杂志吗?
Anong oras ang magsimula ng pelikula?
diàn yĭng shén me shí jiān kāi shĭ 电影什么时间开始?
Gusto ko ng apat na tiket mangyaring
qĭng gĕi wŏ sì zhāng piào 请给我四张票
Ay ang pelikula sa Ingles?
diàn yĭng shì Yīng wén de mā 电影是英文的吗?
Papkorn
bào mĭ huā 爆米花
Saan ako maaaring makahanap ng parmasya?
wŏ kĕ yĭ zài nă lĭ zhăo dào yào diàn 我可以在哪里找到药店?
Bayan
shì zhōng xīn 市中心