Tagalog Tsino Aralin 52 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 52. Sa paligid ng bayan: Saan?

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

gōng jiāo zhàn zài nă lĭ 公交站在哪里?
Saan ang bus stop?
xià yī zhàn shì nă lĭ 下一站是哪里?
Ano ang susunod na hinto?
zhè shì wŏ de zhàn mā 这是我的站吗?
Ito ba ang aking stop?
dă răo yī xià wŏ xū yào zài zhè lĭ xià chē 打扰一下,我需要在这里下车
Mawalang galang na, kailangan ko nang bumaba dito
bó wù guăn zài nă lĭ 博物馆在哪里?
Saan ang museo?
gōng yòng diàn huà 公用电话
Pampublikong telepono
yŏu diàn huà bù mā 有电话薄吗?
Direktoryo ng telepono?
nĭ zhè lĭ yŏu yīng yŭ zá zhì mā 你这里有英语杂志吗?
Kayo ba ay nagtitinda ng mga magazine sa Ingles?
diàn yĭng shén me shí jiān kāi shĭ 电影什么时间开始?
Anong oras ang magsimula ng pelikula?
qĭng gĕi wŏ sì zhāng piào 请给我四张票
Gusto ko ng apat na tiket mangyaring
diàn yĭng shì Yīng wén de mā 电影是英文的吗?
Ay ang pelikula sa Ingles?
bào mĭ huā 爆米花
Papkorn
wŏ kĕ yĭ zài nă lĭ zhăo dào yào diàn 我可以在哪里找到药店?
Saan ako maaaring makahanap ng parmasya?
shì zhōng xīn 市中心
Bayan