Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 51 Sa paligid ng bayan: Lugar

Bokabularyo

Sa lungsod
zài chéng shì nèi 在城市内
Kabisera
shŏu dū 首都
Tanggapan ng koreo
yóu jú 邮局
Merkado
shì chăng 市场
Panaderya
miàn bāo fáng 面包房
Tindahan ng libro
shū diàn 书店
Parmasya
yào diàn 药店
Parke
gōng yuán 公园
Restawran
fàn diàn 饭店
Sinehan
diàn yĭng yuàn 电影院
Bar
jiŭ bā 酒吧
Bangko
yín háng 银行
Ospital
yī yuàn 医院
Simbahan
jiào táng 教堂