Tagalog Tsino Aralin 50 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 50. Hotel: Emerhensyang pagpahayag

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

kàn 看
Tumingin ka
tīng 听
Makinig ka
xiăo xīn 小心
Mag-ingat ka
huŏ 火
Apoy
zŏu kāi 走开
Umalis ka
bāng zhù 帮助
Tulong
bāng zhù wŏ 帮助我
Tulungan ninyo ako
kuài diăn 快点
Dali
tíng zhĭ 停止
Itigil
jĭng chá 警察
Pulis
jĭn jí qíng kuàng 紧急情况
Ito ay isang emergencia