Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 50 Hotel: Emerhensyang pagpahayag

Bokabularyo

Tumingin ka
kàn 看
Makinig ka
tīng 听
Mag-ingat ka
xiăo xīn 小心
Apoy
huŏ 火
Umalis ka
zŏu kāi 走开
Tulong
bāng zhù 帮助
Tulungan ninyo ako
bāng zhù wŏ 帮助我
Dali
kuài diăn 快点
Itigil
tíng zhĭ 停止
Pulis
jĭng chá 警察
Ito ay isang emergencia
jĭn jí qíng kuàng 紧急情况