Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 49 Hotel: Oras upang pumunta

Bokabularyo

Kailangan kong magrenta ng kotse
wŏ xū yào zū yī liàng qì chē 我需要租一辆汽车
Gusto ko ang balkonahe
wŏ xĭ huan zhè ge lù tái 我喜欢这个露台
Kailangan ko ng isang sugo
wŏ xū yào yī gè xíng li yuán 我需要一个行李员
Ako ay handa nang umalis
wŏ zhŭn bèi hăo jié zhàng le 我准备好结账了
Maaari kang kumuha ng taxi?
nĭ néng bāng wŏ jiào yī liàng chū zū chē mā 你能帮我叫一辆出租车吗?
Nagustohan ko ang aking pasamtalang pagtira
wŏ xĭ huan wŏ de zhù chù 我喜欢我的住处
Ito ay isang magandang hotel
zhè shì yī gè hĕn piào liang de bīn guăn 这是一个很漂亮的宾馆
Iyong mga tauhan ay magagaling
nĭ de yuán gōng dōu hĕn chū sè 你的员工都很出色
Irerekomenda kita
wŏ huì tuī jiàn nĭ de 我会推荐你的
Salamat sa iyo para sa lahat
xiè xie nín wéi wŏ men suŏ zuò de yī qiè 谢谢您为我们所做的一切