Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 48 Hotel: Reserbasyon sa kwarto ng Hotel

Bokabularyo

Puwede ba kayong magrekomenda ng murang otel?
nĭ néng gĕi wŏ tuī jiàn yī gè piàn yí de bīn guăn mā 你能给我推荐一个便宜的宾馆吗?
Magkano ang halaga nito bawat gabi?
fáng jiān yī wăn duō shao qián 房间一晚多少钱?
Magtatagal nang tatlong linggo
wŏ yāo zài zhè lĭ zhù sān gè xīng qī 我要在这里住三个星期
Magkano ang gastos sa bawat linggo?
fáng jiān yī zhōu duō shao qián 房间一周多少钱?
Mayroon ba kayong isang kuwarto na magagamit?
nĭ men hái yŏu kōng fáng jiān mā 你们还有空房间吗?
Mayroon ba kayong ng pool?
bīn guăn yŏu yóu yŏng chí mā 宾馆有游泳池吗?
Saan ang pool?
yóu yŏng chí zài nă lĭ 游泳池在哪里?
Maaari ko bang makita ang mga kuwarto?
wŏ kĕ yĭ kān yī xià fáng jiān mā 我可以看一下房间吗?
Mayroon bang anumang mas mura?
hái yŏu gēng piàn yí de mā 还有更便宜的吗?
Mayroon ba kayong restaurante?
bīn guăn lĭ miàn yŏu cān tīng mā 宾馆里面有餐厅吗?