Tagalog Tsino Aralin 48 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 48. Hotel: Reserbasyon sa kwarto ng Hotel

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

nĭ néng gĕi wŏ tuī jiàn yī gè piàn yí de bīn guăn mā 你能给我推荐一个便宜的宾馆吗?
Puwede ba kayong magrekomenda ng murang otel?
fáng jiān yī wăn duō shao qián 房间一晚多少钱?
Magkano ang halaga nito bawat gabi?
wŏ yāo zài zhè lĭ zhù sān gè xīng qī 我要在这里住三个星期
Magtatagal nang tatlong linggo
fáng jiān yī zhōu duō shao qián 房间一周多少钱?
Magkano ang gastos sa bawat linggo?
nĭ men hái yŏu kōng fáng jiān mā 你们还有空房间吗?
Mayroon ba kayong isang kuwarto na magagamit?
bīn guăn yŏu yóu yŏng chí mā 宾馆有游泳池吗?
Mayroon ba kayong ng pool?
yóu yŏng chí zài nă lĭ 游泳池在哪里?
Saan ang pool?
wŏ kĕ yĭ kān yī xià fáng jiān mā 我可以看一下房间吗?
Maaari ko bang makita ang mga kuwarto?
hái yŏu gēng piàn yí de mā 还有更便宜的吗?
Mayroon bang anumang mas mura?
bīn guăn lĭ miàn yŏu cān tīng mā 宾馆里面有餐厅吗?
Mayroon ba kayong restaurante?