Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 47 Hotel: Mga kailangan

Bokabularyo

Saan ang elevator?
diàn tī zài nă lĭ 电梯在哪里?
Kailangan kong makipag-usap sa manager ang
wŏ xiăng zhăo jīng lĭ shuō huà 我想找经理说话
Ang shower ay hindi gumagana
lín yù huài le 淋浴坏了
Ang kuwarto ay walang mga kumot
fáng jiān lĭ méi yŏu tăn zi 房间里没有毯子
Maaari mong Pakidalhan ako ng isa pang unan?
nĭ néng zài gĕi wŏ yī gè zhĕn tou mā 你能再给我一个枕头吗?
Aming kuwarto ay hindi pa nalinis
wŏ men de fáng jiān méi yŏu bèi dă săo 我们的房间没有被打扫
Kailangan namin ng mga tuwalya para sa pool
wŏ men xū yào yī xiē yóu yŏng yòng de máo jīn 我们需要一些游泳用的毛巾
Walang mainit na tubig
fáng jiān méi yŏu rè shuĭ 房间没有热水
Hindi ko gusto ang kuwartong ito
wŏ bù xĭ huan zhè jiān wū zi 我不喜欢这间屋子
Kailangan namin ng mga naka-air condition na kuwarto
wŏ men xū yào yī jiān yŏu kòng tiáo de fáng jiān 我们需要一间有空调的房间
Wala akong reservation
wŏ méi yŏu yù dìng 我没有预定