Tagalog Tsino Aralin 47 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 47. Hotel: Mga kailangan

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

diàn tī zài nă lĭ 电梯在哪里?
Saan ang elevator?
wŏ xiăng zhăo jīng lĭ shuō huà 我想找经理说话
Kailangan kong makipag-usap sa manager ang
lín yù huài le 淋浴坏了
Ang shower ay hindi gumagana
fáng jiān lĭ méi yŏu tăn zi 房间里没有毯子
Ang kuwarto ay walang mga kumot
nĭ néng zài gĕi wŏ yī gè zhĕn tou mā 你能再给我一个枕头吗?
Maaari mong Pakidalhan ako ng isa pang unan?
wŏ men de fáng jiān méi yŏu bèi dă săo 我们的房间没有被打扫
Aming kuwarto ay hindi pa nalinis
wŏ men xū yào yī xiē yóu yŏng yòng de máo jīn 我们需要一些游泳用的毛巾
Kailangan namin ng mga tuwalya para sa pool
fáng jiān méi yŏu rè shuĭ 房间没有热水
Walang mainit na tubig
wŏ bù xĭ huan zhè jiān wū zi 我不喜欢这间屋子
Hindi ko gusto ang kuwartong ito
wŏ men xū yào yī jiān yŏu kòng tiáo de fáng jiān 我们需要一间有空调的房间
Kailangan namin ng mga naka-air condition na kuwarto
wŏ méi yŏu yù dìng 我没有预定
Wala akong reservation