Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 45 Paglalakbay: Dadating sa iyong patutunguhang

Bokabularyo

Maligayang pagdating
huān yíng 欢迎
Narito ang aking pasaporte
zhè shì wŏ de hù zhào 这是我的护照
Mayroon ba kayong anumang idedeklara?
nĭ yŏu yāo bào guān de dōng xī mā 你有要报关的东西吗?
Oo, mayroon akong isang bagay na idedeklara
shì de wŏ yŏu yāo bào guān de dōng xī 是的,我有要报关的东西
Hindi, wala akong idedeklara
wŏ méi yŏu yāo bào guān de dōng xī 我没有要报关的东西
Ako ay nandito para sa negosyo
wŏ lái zhè lĭ zuò shēng yi de 我来这里做生意的
Ako ay dito para sa bakasyon
wŏ lái zhè lĭ lǚ yóu de 我来这里旅游的
Ako dito pars sa isang linggo
wŏ jiāng zài zhè lĭ yī xīng qī 我将在这里一星期
Saan ko maaaring i-claim ang aking bagahe?
wŏ kĕ yĭ zài nă lĭ lĭng qŭ wŏ de xíng li 我可以在哪里领取我的行李?
Saan ang customs?
hăi guān zài nă lĭ 海关在哪里?
Maaari ba ninyo akong tulungan sa aking bag?
qĭng nĭ bāng wŏ ná xià bāo, hăo mā 请你帮我拿下包,好吗?
Maaari ko bang makita ang iyong bagahe claim na ticket?
wŏ kĕ yĭ kān yī xià nĭ de xíng li lĭng qŭ piào jù mā 我可以看一下你的行李领取票据吗?