Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 44 Paglalakbay: Saan mo dumalo?

Bokabularyo

Saan ka pupunta?
nĭ yāo qù nă lĭ 你要去哪里?
Gaano karaming mga bag mayroon ka?
nĭ yŏu duō shăo xíng li 你有多少行李?
Ano ang terminal kailangan?
nĭ yào qù nă ge hòu jī tīng 你要去哪个候机厅?
Gusto ko ng puwesto nasa pasilyo
wŏ xiăng yào yī gè kào zŏu dào de zuò wèi 我想要一个靠走道的座位
Gusto ko ng upuan sa window
wŏ xiăng yào yī gè kào chuāng hu de zuò wèi 我想要一个靠窗户的座位
Bakit ang eroplano ay naantala?
wéi shén me fēi jī wăn diăn le 为什么飞机晚点了?
Magpako ng tingin iyong seatbelt
qĭng xì jĭn ān quán dài 请系紧安全带
Maaari ba akong magkaroon ng isang kumot?
kĕ yĭ gĕi wŏ yī tiáo máo tăn mā 可以给我条毛毯吗?
Anong oras kami dadating?
wŏ men shén me shí jiān zhuó lù 我们什么时间着陆?