Tagalog Tsino Aralin 44 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 44. Paglalakbay: Saan mo dumalo?

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

nĭ yāo qù nă lĭ 你要去哪里?
Saan ka pupunta?
nĭ yŏu duō shăo xíng li 你有多少行李?
Gaano karaming mga bag mayroon ka?
nĭ yào qù nă ge hòu jī tīng 你要去哪个候机厅?
Ano ang terminal kailangan?
wŏ xiăng yào yī gè kào zŏu dào de zuò wèi 我想要一个靠走道的座位
Gusto ko ng puwesto nasa pasilyo
wŏ xiăng yào yī gè kào chuāng hu de zuò wèi 我想要一个靠窗户的座位
Gusto ko ng upuan sa window
wéi shén me fēi jī wăn diăn le 为什么飞机晚点了?
Bakit ang eroplano ay naantala?
qĭng xì jĭn ān quán dài 请系紧安全带
Magpako ng tingin iyong seatbelt
kĕ yĭ gĕi wŏ yī tiáo máo tăn mā 可以给我条毛毯吗?
Maaari ba akong magkaroon ng isang kumot?
wŏ men shén me shí jiān zhuó lù 我们什么时间着陆?
Anong oras kami dadating?