Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 42 Paglalakbay: alis at pagdating

Bokabularyo

Alis
qĭ chéng 启程
Lipad
fēi jī de qĭ fēi 飞机的起飞
Paglapag
zhuó lù 着陆
Patakbuhan
păo dào 跑道
Pagdating
dào dá 到达
Terminal gusali
hòu jī lóu 候机楼
Bawal manigarilyo na seksyon
wú yān qū 无烟区
Opicina ang cuntoms
hăi guān 海关
Tungkulin libreng
miăn shuì 免税
Seguridad na bantay
băo ān rén yuán 保安人员
Metal detektor
jīn shŭ tàn cè qì 金属探测器
X-ray machine
X guāng jī X光机
Form ng pagkakakilanlan
zhèng míng wén jiàn 证明文件