Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 41 Paglalakbay: Sa eroplano

Bokabularyo

Kompartimento nang maleta
xíng li cāng 行李舱
La mesa
chá jī 茶几
Pasilyo
tōng dào 通道
Hilera
pái 排
Upuan
zuò wèi 座位
Unan
zhĕn tou 枕头
Headphone
tóu dài shì ĕr jī 头戴式耳机
Seatbelt
ān quán dài 安全带
Taas
hăi bá 海拔
Emergency na labasan
jĭn jí chū kŏu 紧急出口
Life vest
jiù shēng yī 救生衣
Pakpak
jī yì 机翼
Buntot
jī wĕi 机尾