Tagalog Tsino Aralin 40 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 40. Paglalakbay: Paliparan

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

jī chăng 机场
Paliparan
fēi jī 飞机
Eruplano
háng bān 航班
Lipad
fēi jī piào 飞机票
Tiket
fēi xíng yuán 飞行员
Piloto
fēi xíng fú wù yuán 飞行服务员
Katulong sa himpapawid
háng bān háo 航班号
Numero sa paglipad
dēng jī mén 登机门
Pagsakay na Pasukan
dēng jī pái 登机牌
Pagsakay na Pases
hù zhào 护照
Pasaporte
suí shēn xíng li 随身行李
Bitbit na bagahe
shŏu tí xiāng 手提箱
Maleta
xíng li 行李
Bagahe