Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 40 Paglalakbay: Paliparan

Bokabularyo

Paliparan
jī chăng 机场
Eruplano
fēi jī 飞机
Lipad
háng bān 航班
Tiket
fēi jī piào 飞机票
Piloto
fēi xíng yuán 飞行员
Katulong sa himpapawid
fēi xíng fú wù yuán 飞行服务员
Numero sa paglipad
háng bān háo 航班号
Pagsakay na Pasukan
dēng jī mén 登机门
Pagsakay na Pases
dēng jī pái 登机牌
Pasaporte
hù zhào 护照
Bitbit na bagahe
suí shēn xíng li 随身行李
Maleta
shŏu tí xiāng 手提箱
Bagahe
xíng li 行李