Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 36 Katawan: Ulo

Bokabularyo

Bahagi nang katawan
shēn tĭ bù wèi 身体部位
Ulo
tóu 头
Buhok
tóu fa 头发
Mukha
liăn 脸
Noo
é tóu 额头
Kilay
méi mao 眉毛
Pilik-mata
jié máo 睫毛
Mata
yăn jing 眼睛
Ilong
bí zi 鼻子
Pisngi
miàn jiá 面颊
Tainga
ĕr duo 耳朵