Tagalog Tsino Aralin 35 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 35. Mga Kasalungat: Lumang / bagong

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

jiù de 旧的
Luma
xīn de 新的
Bago
cū cāo de 粗糙的
Magaspang
guāng hua de 光滑的
Makinis
hòu de 厚的
Makapal
báo de 薄的
Manipis
lĕng de 冷的
Malamig (panahon)
rè de 热的
Mainit (panahon)
suŏ yŏu 所有
Lahat
yī gè yĕ méi yŏu 一个也没有
Wala
zhī qián 之前
Bago
zhī hòu 之后
Pagkatapos