Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 35 Mga Kasalungat: Lumang / bagong

Bokabularyo

Luma
jiù de 旧的
Bago
xīn de 新的
Magaspang
cū cāo de 粗糙的
Makinis
guāng hua de 光滑的
Makapal
hòu de 厚的
Manipis
báo de 薄的
Malamig (panahon)
lĕng de 冷的
Mainit (panahon)
rè de 热的
Lahat
suŏ yŏu 所有
Wala
yī gè yĕ méi yŏu 一个也没有
Bago
zhī qián 之前
Pagkatapos
zhī hòu 之后