Tagalog Tsino Aralin 34 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 34. Mga Kasalungat: Higit pa / hindi gaanong

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

jiào duō de 较多的
Marami
jiào shăo de 较少的
Kulang
zhèng què de 正确的
Tama
bù zhèng què de 不正确的
Mali
gāo xìng de 高兴的
Masaya
jŭ sàng de 沮丧的
Malungkot
gān jìng de 干净的
Malinis
zāng de 脏的
Marumi
huó zhe de 活着的
Buhay
sĭ de 死的
Patay
wăn 晚
Huli na
zăo 早
Maagang