Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 34 Mga Kasalungat: Higit pa / hindi gaanong

Bokabularyo

Marami
jiào duō de 较多的
Kulang
jiào shăo de 较少的
Tama
zhèng què de 正确的
Mali
bù zhèng què de 不正确的
Masaya
gāo xìng de 高兴的
Malungkot
jŭ sàng de 沮丧的
Malinis
gān jìng de 干净的
Marumi
zāng de 脏的
Buhay
huó zhe de 活着的
Patay
sĭ de 死的
Huli na
wăn 晚
Maagang
zăo 早