Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 30 Mga Kasalungat: Malaki / maliit

Bokabularyo

Malaki
dà de 大的
Maliit
xiăo de 小的
Matangkad
gāo de 高的
Maikli
ăi de 矮的
Bata
nián qīng de 年轻的
Matanda
nián lăo de 年老的
Payat
shòu de 瘦的
Taba
pàng de 胖的
Pataas
xiàng shàng 向上
Pababa
xiàng xià 向下
Tanong
wèn tí 问题
Sagot
jiĕ dá 解答