Tagalog Tsino Aralin 29 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 29. Panahon at panahon

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

tiān qì zĕn me yàng 天气怎么样?
Kumusta ang panahon?
tiān qì rè 天气热
Ito ay mainit
tiān qì lĕng 天气冷
Ito ay malamig
qíng tiān 晴天
Ito ay maaraw
yīn tiān 阴天
Ito ay maulap
cháo shī de 潮湿的
Ito ay mahalumigmig
xià yŭ 下雨
Ito ay umulan
xià xuĕ 下雪
Ito ay nagniniyebe
guā fēng 刮风
Ito ay mahangin
tiān qì hĕn zāo 天气很糟
Ito ay makukulit
qì wēn shì duō shăo 气温是多少?
Ano ang temperatura?
22 dù 22度
22 degrees
jì jié 季节
Panahon
dōng jì 冬季
Taglamig
xià jì 夏季
Tag-araw
chūn jì 春季
Tagsibol
qiū jì 秋季
Tag-lagas