Tagalog Tsino Aralin 28 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 28. Oras: appointment

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

nă tiān 哪天?
Anong araw?
nă yuè 哪月?
Ano ang buwan?
shén me shí jiān 什么时间?
Kailan?
yuē huì shì jī diăn 约会是几点?
Kailan ang iyong appointment?
hòu lái 后来
Mamaya
zŏng shì 总是
Palagi
zhī qián 之前
Bago
zăo 早
Maagang
yĭ hòu 以后
Mamaya
hĕn duō cì 很多次
Karamihan
jué bù 决不
Hindi kailanman
xiàn zài 现在
Ngayon
yī cì 一次
Minsan
yŏu shí hou 有时候
Kung minsan
hĕn kuài 很快
Sa madaling panahon