Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 28 Oras: appointment

Bokabularyo

Anong araw?
nă tiān 哪天?
Ano ang buwan?
nă yuè 哪月?
Kailan?
shén me shí jiān 什么时间?
Kailan ang iyong appointment?
yuē huì shì jī diăn 约会是几点?
Mamaya
hòu lái 后来
Palagi
zŏng shì 总是
Bago
zhī qián 之前
Maagang
zăo 早
Mamaya
yĭ hòu 以后
Karamihan
hĕn duō cì 很多次
Hindi kailanman
jué bù 决不
Ngayon
xiàn zài 现在
Minsan
yī cì 一次
Kung minsan
yŏu shí hou 有时候
Sa madaling panahon
hĕn kuài 很快