Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 27 Oras: Anong oras na?

Bokabularyo

Anong oras na?
jĭ diăn le 几点了?
Sa anong oras?
zài shén me shí jiān 在什么时间?
Ito ay (oras)
xiàn zài shì diăn fēn 现在是X点X分
Ngayon ay 1:00pm
xiàn zài shì xià wŭ yī diăn 现在是下午一点
Ngayon ay 9:45am
xiàn zài shì zăo shang jiŭ diăn sì shí wŭ 现在是早上九点四十五
Sa (oras)
zài 在
Tanghali
zhōng wŭ 中午
Hatinggabi
wŭ yè 午夜