Tagalog Tsino Aralin 27 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 27. Oras: Anong oras na?

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

jĭ diăn le 几点了?
Anong oras na?
zài shén me shí jiān 在什么时间?
Sa anong oras?
xiàn zài shì diăn fēn 现在是X点X分
Ito ay (oras)
xiàn zài shì xià wŭ yī diăn 现在是下午一点
Ngayon ay 1:00pm
xiàn zài shì zăo shang jiŭ diăn sì shí wŭ 现在是早上九点四十五
Ngayon ay 9:45am
zài 在
Sa (oras)
zhōng wŭ 中午
Tanghali
wŭ yè 午夜
Hatinggabi