Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 26 Oras: Anong araw ito?

Bokabularyo

Ngayon ay Nobyembre 21, 2011
jīn tiān shì 2011 nián 11 yuè 21 háo 今天是2011年11月21号
Anong araw ba ngayon?
jīn tiān shì jī háo 今天是几号?
Nakaraang linggo
shàng gè lĭ bài 上个礼拜
Nakaraang buwan
shàng gè yuè 上个月
Sa susunod na linggo
xià gè lĭ bài 下个礼拜
Sa susunod na buwan
xià gè yuè 下个月
Sa susunod na taon
míng nián 明年
Ngayong gabi
jīn wăn 今晚
Kagabi
zuó wăn 昨晚
Bukas ng umaga
míng tiān zăo shang 明天早上
Kamakalawa
qián tiān 前天
Sa makalawa
hòu tiān 后天
Katapusan ng linggo
zhōu mò 周末