Tagalog Tsino Aralin 26 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 26. Oras: Anong araw ito?

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

jīn tiān shì jī háo 今天是几号?
Anong araw ba ngayon?
jīn tiān shì 2011 nián 11 yuè 21 háo 今天是2011年11月21号
Ngayon ay Nobyembre 21, 2011
shàng gè lĭ bài 上个礼拜
Nakaraang linggo
shàng gè yuè 上个月
Nakaraang buwan
xià gè lĭ bài 下个礼拜
Sa susunod na linggo
xià gè yuè 下个月
Sa susunod na buwan
míng nián 明年
Sa susunod na taon
jīn wăn 今晚
Ngayong gabi
zuó wăn 昨晚
Kagabi
míng tiān zăo shang 明天早上
Bukas ng umaga
qián tiān 前天
Kamakalawa
hòu tiān 后天
Sa makalawa
zhōu mò 周末
Katapusan ng linggo