Tagalog Tsino Aralin 25 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 25. Oras: Buwan ng taon

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

yī nián zhōng de yuè fèn 一年中的月份
Ang mga buwan ng taon
yī yuè 一月
Enero
èr yuè 二月
Pebrero
sān yuè 三月
Marso
sì yuè 四月
Abril
wŭ yuè 五月
Mayo
liù yuè 六月
Hunyo
qī yuè 七月
Hulyo
bā yuè 八月
Agosto
jiŭ yuè 九月
Setyembre
shí yuè 十月
Oktubre
shí yī yuè 十一月
Nobyembre
shí èr yuè 十二月
Disyembre