Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 25 Oras: Buwan ng taon

Bokabularyo

Ang mga buwan ng taon
yī nián zhōng de yuè fèn 一年中的月份
Enero
yī yuè 一月
Pebrero
èr yuè 二月
Marso
sān yuè 三月
Abril
sì yuè 四月
Mayo
wŭ yuè 五月
Hunyo
liù yuè 六月
Hulyo
qī yuè 七月
Agosto
bā yuè 八月
Setyembre
jiŭ yuè 九月
Oktubre
shí yuè 十月
Nobyembre
shí yī yuè 十一月
Disyembre
shí èr yuè 十二月