Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 24 Oras: Araw ng linggo

Bokabularyo

Ang mga araw ng linggo
xīng qī zhòng de tiān 星期中的天
Gaano katagal?
duō jiŭ 多久?
Lunes
zhōu yī 周一
Martes
zhōu èr 周二
Miyerkules
zhōu sān 周三
Huwebes
zhōu sì 周四
Biyernes
zhōu wŭ 周五
Sabado
zhōu liù 周六
Linggo
zhōu rì 周日
Kahapon
zuó tiān 昨天
Ngayon
jīn tiān 今天
Bukas
míng tiān 明天