Tagalog Tsino Aralin 24 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 24. Oras: Araw ng linggo

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

duō jiŭ 多久?
Gaano katagal?
xīng qī zhòng de tiān 星期中的天
Ang mga araw ng linggo
zhōu yī 周一
Lunes
zhōu èr 周二
Martes
zhōu sān 周三
Miyerkules
zhōu sì 周四
Huwebes
zhōu wŭ 周五
Biyernes
zhōu liù 周六
Sabado
zhōu rì 周日
Linggo
zuó tiān 昨天
Kahapon
jīn tiān 今天
Ngayon
míng tiān 明天
Bukas