Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 23 Mga tao: Kaibigan

Bokabularyo

Kapitbahay
lín jū 邻居
Kaibigan
péng you 朋友
Gaano ka na katagal may asawa?
nĭ men jié hūn duō jiŭ le 你们结婚多久了?
Siya ba iyong kasintahan?
tā shì nĭ de nǚ péng you mā 她是你的女朋友吗?
Siya ba iyong kasintahan?
tā shì nĭ de nán péng you mā 他是你的男朋友吗?