Tagalog Tsino Aralin 22 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 22. Mga tao: Babae at lalaki

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

nán hái 男孩
Batang lalaki
nǚ hái 女孩
Batang babae
nǚ rén 女人
Babae
nán rén 男人
Lalaki
nán péng you 男朋友
Kasintahan na lalaki
nǚ péng you 女朋友
Kasintahan na babae
biăo jiĕ mèi 表姐妹
Pinsan (babae)
biăo xiōng dì 表兄弟
Pinsan (lalaki)
ā yí 阿姨
Tiyahin
shū shu 叔叔
Tiyuhin
qī zi 妻子
Asawa
zhàng fu 丈夫
Asawa