Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 22 Mga tao: Babae at lalaki

Bokabularyo

Batang lalaki
nán hái 男孩
Batang babae
nǚ hái 女孩
Babae
nǚ rén 女人
Lalaki
nán rén 男人
Kasintahan na lalaki
nán péng you 男朋友
Kasintahan na babae
nǚ péng you 女朋友
Pinsan (babae)
biăo jiĕ mèi 表姐妹
Pinsan (lalaki)
biăo xiōng dì 表兄弟
Tiyahin
ā yí 阿姨
Tiyuhin
shū shu 叔叔
Asawa
qī zi 妻子
Asawa
zhàng fu 丈夫