Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 21 Mga tao: Family relasyon

Bokabularyo

Tiya
jì mŭ 继母
Amain
jì fù 继父
Kinakapatid na babae
yì fù jiĕ mèi 异父姐妹
Kinakapatid na lalaki
yì fù xiōng dì 异父兄弟
Biyenan
yuè fù 岳父
Biyenan
yuè mŭ 岳母
Sino ba siya?
tā shì shéi 她是谁?