Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 18 Direksyon: Saan?

Bokabularyo

Sa likod ng
hòu mian 后面
Sa harap ng
qián miàn 前面
Sa tabi
páng biān 旁边
Unang pinto sa kanan
yòu bian dì yī gè mén 右边第一个门
Sa ika-apat na ilaw lumiko sa kanan
zài dì sì gè dēng chŭ yòu zhuăn 在第四个灯处右转
Naiintindihan ba ninyo ako?
nĭ míng bai wŏ de yì si mā 你明白我的意思吗?
Hilaga
bĕi fāng 北方
Kanluran
xī fāng 西方
Timog
nán fāng 南方
Silangan
dōng fāng 东方
Sa kanan
xiàng yòu biān 向右边
Sa kaliwa
xiàng zuŏ biān 向左边
Mayroon bang elevator dito?
yŏu diàn tī mā 有电梯吗?
Nasaan ang mga hagdan?
lóu tī zài nă lĭ 楼梯在哪里?
Anong direksyon?
cháo nă ge fāng xiàng 朝哪个方向?
Ikalawang pinto sa kaliwa
zuŏ biān de dì èr gè mén 左边的第二个门
Kumaliwa sa kanto
zài guăi jiăo chŭ xiàng zuŏ guăi 在拐角处向左拐