Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 17 Direksyon: Down ang hall

Bokabularyo

Direcho pa po
yī zhí xiàng qián 一直向前
Na sa likuran
zài hòu miàn 在后面
Sa harapan
zài qián miàn 在前面
Sa Loob
lĭ miàn 里面
Sa labas
wài mian 外面
Dito
zhè lĭ 这里
Doon
nà li 那里
Na sa pader
yán zhe qiáng 沿着墙
Sa paligid ng sulok
zài guăi jiăo chŭ 在拐角处
Sa desk
fú wù tái 服务台
Sa linya
zài duì liè lĭ 在队列里
Pababa ng hagdanan
lóu xià 楼下
Sa itaas na palapag
lóu shàng 楼上
Na sa bulwagan
zài dà tīng 在大厅