Tagalog Tsino Aralin 16 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 16. Direksyon: Halika dito

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

qĭng dĕng yī huì 请等一会
Sandali lamang, pakiusap
zài zhè lĭ dĕng yī xià 在这里等一下
Maghintay dito, pakiusap
qĭng gēn zhe wŏ 请跟着我
Sumunod kayo sa akin, pakiusap
qĭng gēn wŏ lái 请跟我来
Sumama kayo sa akin, pakiusap
tā huì bāng zhù nĭ de 她会帮助你的
Tutulungan ka niya
qĭng jìn 请进
Pumasok ka
qĭng zuò 请坐
Umupo ka
guò lái 过来
Hali ka
qĭng gào su wŏ 请告诉我
Ipakita mo sa akin, pakiusap