Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 14 Numero: 100 sa pamamagitan ng 1000

Bokabularyo

100
yī bǎi 一百
200
èr bǎi 二百
300
sān bǎi 三百
400
sì bǎi 四百
500
wŭ bǎi 五百
600
liù bǎi 六百
700
qī bǎi 七百
800
bā bǎi 八百
900
jiŭ bǎi 九百
1000
yī qiān 一千