Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 9 Simula: Pagpapahayag

Bokabularyo

Pasensya na po
duì bù qĭ 对不起
Ngayon din
lì kè 立刻
Hindi ko alam
wŏ bù zhī dào 我不知道
Ganito
xiàng zhè ge 像这个