Tagalog Tsino Aralin 4 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 4. Simula: Mangyaring at salamat sa iyo

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

qĭng 请
Pakiusap
xiè xie 谢谢
Salamat
bù kè qi 不客气
Walang ano man
shēng rì kuài lè 生日快乐
Maligayang kaarawan
zhù hè 祝贺
Kongrats
hăo yùn 好运
Pagbutihin mo
nĭ de míng zi shì shén me 你的名字是什么?
Ano ang iyong pangalan?
wŏ méi yŏu tīng qīng chŭ nĭ de míng zi nĭ néng zài shuō yī biàn mā 我没有听清楚你的名字,你能再说一遍吗
Pakiulit, hindi ko marinig ang iyong pangalan
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Kinagagalak kitang makilala
nĭ cóng nă lĭ lái 你从哪里来?
Taga saan ka?
wŏ cóng niŭ yuē lái 我从纽约来
Ako ay mula sa New York