Tagalog Tsino Aralin 3 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 3. Simula: Magsalita mas mabagal

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

qĭng màn yī diăn shuō 请慢一点说
Magsalita ka ng mabagal
wŏ bù míng bái 我不明白
Hindi kita maintindihan
nĭ míng bai mā 你明白吗?
Naiintindihan ba ninyo?
dāng rán 当然
Sigurado
qĭng chóng fù yī biàn 请重复一遍
Ulitin, pakiusap
zài yī cì 再一次
Muli
zhú zì de 逐字的
Salita sa salita
màn yī diăn 慢一点
Dahan-dahan
nĭ zĕn me shuō 你怎么说?
Paano ba ninyo ito sinasabi?
nà ge shì shén me yì si 那个是什么意思?
Ano ang ibig sabihin?
nĭ shuō shén me 你说什么?
Ano ang sinabi ninyo?
nĭ yŏu wèn tí mā 你有问题吗?
Mayroon ba kayong tanong?