Tagalog Tsino Aralin 2 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 2. Simula: ginagamit ko ng kaunti

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
Nagsasalita ba kayo ng Ingles?
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
Oo, kaunti
shì 是
Oo
bù shì 不是
Hindi
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Masaya akong makilala kayo
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Masaya akong makita ka
xiān sheng 先生
G.
nǚ shì 女士
Gng.
xiăo jiè 小姐
Binibini