Tagalog Tsino Aralin 1 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 1. Simula: Kamusta

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

nĭ hăo 你好
Hello
zăo shang hăo 早上好
Magandang umaga
xià wŭ hăo 下午好
Magandang hapon
wăn shàng hăo 晚上好
Magandang gabi
wăn shàng hăo 晚上好
Magandang gabi
nĭ hăo ma 你好吗?
Kamusta na po kayo?
wŏ hĕn hăo xiè xie 我很好,谢谢
Sige, salamat
nĭ ne 你呢?
At ikaw?
huān yíng 欢迎
Maligayang pagdating
jīn tiān tiān qì hĕn hăo 今天天气很好
Ito ay isang magandang araw
zhù nĭ yú kuài 祝你愉快
Magandang araw sa iyo
zài jiàn 再见
Paalam
dāi huì jiàn 待会见
Magkita tayo mamaya
míng tiān jiàn 明天见
Magkita tayo bukas
dă răo xià 打扰下
Mawalang galang na (kapag dakdak sa isang tao)
yŏu shén me kĕ yĭ bāng zhù nĭ de mā 有什么可以帮助你的吗?
Maaari ba kitang tulungan?