Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 1 Simula: Kamusta

Bokabularyo

Hello
nĭ hăo 你好
Magandang umaga
zăo shang hăo 早上好
Magandang hapon
xià wŭ hăo 下午好
Magandang gabi
wăn shàng hăo 晚上好
Magandang gabi
wăn shàng hăo 晚上好
Kamusta na po kayo?
nĭ hăo ma 你好吗?
Sige, salamat
wŏ hĕn hăo xiè xie 我很好,谢谢
At ikaw?
nĭ ne 你呢?
Maligayang pagdating
huān yíng 欢迎
Ito ay isang magandang araw
jīn tiān tiān qì hĕn hăo 今天天气很好
Magandang araw sa iyo
zhù nĭ yú kuài 祝你愉快
Paalam
zài jiàn 再见
Magkita tayo mamaya
dāi huì jiàn 待会见
Magkita tayo bukas
míng tiān jiàn 明天见
Mawalang galang na (kapag dakdak sa isang tao)
dă răo xià 打扰下
Maaari ba kitang tulungan?
yŏu shén me kĕ yĭ bāng zhù nĭ de mā 有什么可以帮助你的吗?