Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 106 Pagtatrabaho: Pagpasok ng datos

Bokabularyo

Bold (teksto)
Bold (text)
Template
Template
Mga Kagustuhan
Preferences
Lagyan ng check ang kahon
Check the box
Ang paglilipat ng file
File transfer
Mag-log on
Log on
Keyword
Keyword
User name
User name
Password
Password
Digital na lagda
Digital signature
Pampublikong domain
Public domain
Bandwidth
Bandwidth
Watawat
Banner
Icon
Icon
Kadalasang tinatanong
Frequently asked questions