Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 102 Pagtatrabaho: Naghahanap para sa trabaho

Bokabularyo

Mayroon ba kayong isang gumaganang permit?
Do you have a working permit?
Mayroon akong isang gumaganang permit
I have a working permit
Wala akong gumaganang permit
I do not have a working permit
Kailan kang maaari simula?
When can you start?
Magbayad ako ng sampung Euros isang oras
I pay ten Euros an hour
Magbayad ako ng sampung dolyar ng isang oras
I pay ten dollars an hour
Magbayad ako ng sampung reals isang oras
I pay ten reals an hour
Kong bayaran sa bawat linggo
I will pay you per week
Kada buwan
Per month
Punta ka dito pag 8:00 AM
Be here at 8:00 AM
Trabaho ay magtatapos sa 4:30
Work ends at 4:30
Mayroon kang Sabado at Linggo na off
You have Saturdays and Sundays off
magsuot ka ng uniporme
You will wear a uniform
Gusto mo ba ito
You do it like this