Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 101 Pagtatrabaho: Paglalapat para sa trabaho

Bokabularyo

Naghahanap ako nang trabaho
I am looking for a job
Maaari ko makita ang iyong resume?
May I see your resume?
Narito ang aking resume
Here is my resume
May reference na maaari akong makipag-ugnay?
Are there references I can contact?
Narito ang isang listahan ng aking mga sanggunian
Here is a list of my references
May karanasan ka ba?
How much experience do you have?
Gaano ka na katagal nagtatrabaho sa patlang na ito?
How long have you been working in this field?
3 taon
3 years
Ako ay isang mataas na nagtapos ng paaralan
I am a high school graduate
Ako ay isang nagtapos sa kolehiyo
I am a college graduate
Naghahanap nang pansamantalang trabaho
I am looking for a part time job
Gusto ko na magtrabaho ng full time
I would like to work full time
Nag-aalok ka ba ng health insurance?
Do you offer health insurance?
Oo, pagkatapos ng anim na buwan nang pagtatrabaho dito
Yes, after six months of working here