Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 100 Tanggapan: Muwebles

Bokabularyo

La mesa
Table
Basket nang basurang papel
Wastepaper basket
Upuan
Chair
Laud-ispiker
Loudspeaker
Bandila
Flag
Ang kanyang desk?
Is this his desk?
Mensahe
Message
Lampara
Lamp
Liwanag
Light