Tagalog Ingles Aralin 100 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 100. Tanggapan: Muwebles

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Table
La mesa
Wastepaper basket
Basket nang basurang papel
Chair
Upuan
Loudspeaker
Laud-ispiker
Flag
Bandila
Is this his desk?
Ang kanyang desk?
Message
Mensahe
Lamp
Lampara
Light
Liwanag