Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 99 Tanggapan: Mesa

Bokabularyo

Naghahanap ako nang stapler
I am looking for a stapler
Tamtak
Thumbtack
Lapis
Pencil
Aklat
Book
Papel
Paper
Kuwaderno
Notebook
Mga slide
Slides
Kalendaryo
Calendar
Teyp
Tape
Kailangan kong magkahanap ng mapa
I need to find a map