Tagalog Ingles Aralin 99 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 99. Tanggapan: Mesa

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

I am looking for a stapler
Naghahanap ako nang stapler
Thumbtack
Tamtak
Pencil
Lapis
Book
Aklat
Paper
Papel
Notebook
Kuwaderno
Slides
Mga slide
Calendar
Kalendaryo
Tape
Teyp
I need to find a map
Kailangan kong magkahanap ng mapa