Tagalog Ingles Aralin 98 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 98. Tanggapan: Kagamitan para sa

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Where are the scissors?
Nasaan ang mga gunting?
Pencil sharpener
Pantasa
Paperclip
Peyper klip
I need a pen
Kailangan ko ng panulat
Writing pad
Papel na sulatan
Ruler
Ruler
Envelope
Sobre
Stamp
Tatakan
Glue
Pangola
Eraser
Pambura