Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 96 Doctor: Paghingi ng tulong

Bokabularyo

Dalawang tabletas sa isang araw
Take two pills a day
Ikaw ba ang nars?
Are you the nurse?
Andito ba ang doktor?
Is the doctor in?
Ikaw ba ang nars (babae)?
Are you the nurse (female)?
Ito ba malubha?
Is it serious?
Hindi ko alam kung ano ang mayroon ako
I don't know what I have
Nawala ko ang aking salamin sa mata
I have lost my glasses
Maaari mong palitan ang mga ito kaagad?
Can you replace them right away?
Kailangan ko ba ng reseta?
Do I need a prescription?
Mayroon bang malapit na parmasya?
Is there a pharmacy nearby?
Kailangan ko ng para sa sipon
I need something for a cold
Salamat sa iyo para sa iyong tulong
Thank you for your help
Magkano ang dapat kong bayaran?
How much do I owe you?