Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 95 Doctor: pakikipag-usap sa doktor

Bokabularyo

Mayroon ba kayong panaklay?
Do you have crutches?
Mapilay
Sprain
Nabasag ang buto mo
You broke a bone
Kailangan ko ng gamot para sa sakit
I need medicine for the pain
Wala akong mataas na presyon ng dugo
I do not have high blood pressure
Buntis ako
I am pregnant
Mayroon akong pantal
I have a rash
Cut ay nahawaan
The cut is infected
Hanapin sa ito gasgas
Look at this bruise
Trangkaso
Flu
Mayroon akong sipon
I have a cold
Mayroon akong panginginig
I have chills
Saan sumasakit?
Where does it hurt?
Sa lahat ng dako
Everywhere
Gaano mo na katagal nadadama?
How long have you felt this way?
Nadarama ko na nang 3 araw
I have felt this way for 3 days
Umiinom ka ba nang gamot?
Are you taking any medication?
Oo, para sa aking puso
Yes, for my heart