Tagalog Ingles Aralin 94 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 94. Doctor: Pinsala

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Do you have a fever?
Mayroon ba kayong lagnat?
Yes, I have a fever
Oo, mayroon akong lagnat
I have had a fever since yesterday
Mayroon akong lagnat kahapon
Could you please call a doctor?
Maaari kang tumawag ng doktor?
When will the doctor come?
Kailan darating ang doktor
My foot hurts
Masakit ang aking paa
I fell
Nahulog ako
I had an accident
Nagkaroon ako ng aksidente
I think I broke it
Tingin ko nasinira ito
Bed rest
Pahingga sa kama
Heating pad
Mainit na sapin
Ice pack
Yelo na paketo
Sling
Tumirador
You need a cast
Kailangan mo ng cast