Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 94 Doctor: Pinsala

Bokabularyo

Mayroon ba kayong lagnat?
Do you have a fever?
Oo, mayroon akong lagnat
Yes, I have a fever
Mayroon akong lagnat kahapon
I have had a fever since yesterday
Maaari kang tumawag ng doktor?
Could you please call a doctor?
Kailan darating ang doktor
When will the doctor come?
Masakit ang aking paa
My foot hurts
Nahulog ako
I fell
Nagkaroon ako ng aksidente
I had an accident
Tingin ko nasinira ito
I think I broke it
Pahingga sa kama
Bed rest
Mainit na sapin
Heating pad
Yelo na paketo
Ice pack
Tumirador
Sling
Kailangan mo ng cast
You need a cast