Tagalog Ingles Aralin 91 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 91. Bakasyon: Mga Insekto

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

I do not like insects
Hindi ko gusto ang mga insekto
Bee
Pukyutan
Are there always so many flies?
Mayroon bang laggaw dito palagi?
What type of spider?
Ano ang uri ng spider?
Worm
Uod
Butterfly
Paruparo
Ladybug
Ladybug
Ant
Langgam
Caterpillar
Uod
Cockroaches are dirty
Ipis ay marumi
This is mosquito repellent
Ito ay lamok repellent
This is insect repellent
Ito ay insect repellent